Làm đẹp

Đấng Cứu Thế gần đây của tôi: Ong Burt của dưa chuột & Sage mặt Cleansing Max LS Huyết – thebeauty blog

Tôi vừa trở về từ một hai tuần, chuyến đi thay đổi cuộc sống đến Israel với mẹ và anh trai. Chúng tôi đã đi đến bốn thành phố (Tel Aviv, Netanya, Haifa và Jerusalem) và đã có một kinh nghiệm cảm xúc tuyệt vời như vậy. (Khác đến trong chuyến đi của chúng tôi trong một bài đăng trong …

Read More »